Συχνές Ερωτήσεις

Εταιρία Ποινικών Δικηγόρων με Πάνω από 40+ χρόνια εμπειρίας μεταξύ των συνεργατών μας

Η αμοιβή του γραφείου εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης και καθορίζεται σε συμφωνία με τον πελάτη, είτε ως σταθερό ποσό είτε συνδέεται με το αποτέλεσμα, οπότε προσδιορίζεται ως ποσοστό (αμοιβή έναντι ποσοστού επιτυχίας), μόνο σε περιπτώσεις Η πληρωμή θα γίνει μόνο εάν είναι επωφελής για τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, οι χρεώσεις είναι γνωστές και συμφωνημένες εκ των προτέρων.

Ανεξάρτητα από τη συμφωνία αμοιβής, τα έξοδα διεκπεραίωσης υποθέσεων επιβαρύνουν τον πελάτη και προπληρώνονται. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης είναι πλήρως ενημερωμένος και του δίνεται τουλάχιστον μια πρόχειρη ιδέα για τον προϋπολογισμό για το πόσο θα αυξηθεί η χρέωση.

Εάν άλλο δικηγορικό γραφείο χειρίστηκε την υπόθεσή σας, πριν πάρετε την υπόθεση από το γραφείο μας, θα πρέπει να έχετε μια επιστολή από τον συνάδελφο που χειρίστηκε την υπόθεση, η οποία θα αναφέρει ότι σας παραδίδει ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν το έκανε καταθέστε το μαζί σας Χειρισμός των οικονομικών απαιτήσεων της υπόθεσής σας. Τα παραπάνω είναι οι σαφείς απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τους Δικηγόρους.

Η ελληνική έννομη τάξη περιλαμβάνει ήδη εναλλακτικά μέσα επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, η διαιτησία, η δικαστική διαμεσολάβηση και η μεσολάβηση επίλυσης διαφορών. Η εμπειρία του γραφείου μας και των συνεργατών του στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών διασφαλίζει ότι η διαφορά σας επιλύεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο με χαμηλό οικονομικό κόστος, επαγγελματισμό και ασφάλεια.

Η απάντηση στην ερώτηση εξαρτάται από το είδος της περίπτωσης. Γενικότερα, τα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, εκτός από προφανή εγκλήματα, έχουν μεγαλύτερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις διαφορές, σε αντίθεση με τα αστικά (πολιτικά) δικαστήρια, των οποίων ο χρόνος έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Με την πρόσφατη αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι υποθέσεις που εκδικάζονται στην τακτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων περιουσιακών διαφορών, εκδικάζονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα προηγούμενα έτη, ενώ οι ειδικές διαδικασίες και ιδιαίτερα ο 3869/ Ν. 2010.

Δεν μπορείτε να έχετε εμπορική ιδιότητα όταν κάνετε αίτηση για να γίνετε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τα χρέη σας ή ακόμα και να σώσετε το σπίτι σας.

Όταν η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου ήταν πολύ ευνοϊκή το 2006-2009, πολλοί δανειολήπτες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα ή ακόμη και μετέτρεψαν στεγαστικά δάνεια που είχαν ήδη συνάψει σε ευρώ για να λάβουν χαμηλότερο επιτόκιο (Libor). Όταν το ευρώ άρχισε να υποτιμάται έναντι του ελβετικού φράγκου και η ισοτιμία διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα το 2010, η μηνιαία δόση αυτών των δανείων αυξήθηκε. Αυτό προκάλεσε έκρηξη στον οικογενειακό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο του δανείου μετά από χρόνια πληρωμών δεν είχε μειωθεί, αλλά στην πραγματικότητα υπερέβη το ποσό που είχαν ήδη λάβει οι οφειλέτες. Το γραφείο μας έχει χειριστεί παρόμοιες υποθέσεις και έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις τόσο από ελληνικά δικαστήρια όσο και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα αναφέρει ότι οι τράπεζες πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες όταν δανείζουν χρήματα σε άτομα. Αυτοί οι κανόνες επηρεάζουν τόσο μεμονωμένα άτομα (φυσικά πρόσωπα) όσο και επιχειρήσεις. Ο κώδικας περιγράφει επίσης τρόπους με τους οποίους οι δανειολήπτες μπορούν να λάβουν βοήθεια από την τράπεζα προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Τέλος, η τράπεζα θα συνεργαστεί με ειδικευμένους συμβούλους και λογιστές για να βοηθήσει κάποιον να προετοιμάσει ένα οικονομικό σχέδιο.

Πλήρης αξιολόγηση της υπόθεσης μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από προσωπική επικοινωνία και αφού έχουμε στην διάθεση μας το σύνολό των εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν. Εφόσον εν συνεχεία λάβουμε εντολή για τον χειρισμό της υπόθεσης σας, το κόστος της αξιολόγησης αφαιρείται από την συμφωνηθείσα αμοιβή του γραφείου μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρέωση γίνεται βάσει των ωρών απασχόλησης των συνεργατών του γραφείου μας, σύμφωνα και με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σε αυτό το χρονικό διάστημα με την γραμματεία ώστε να κλείσετε ένα ραντεβού, στο οποίο σκόπιμο είναι να έχετε μαζί σας όσα έγγραφα κρίνετε ότι μπορούν να βοηθήσουν καταρχήν στην ανάλυση εκ μέρους μας της υπόθεσης και των παραμέτρων της. Για έκτακτες περιπτώσεις που απαιτούν άμεσο χειρισμό μπορείτε να καλέσετε στο κινητό τηλέφωνο 6973 02 20 02.

Μην αφήνετε τα νομικά ζητήματα να σας βαραίνουν άλλο

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο μας σήμερα!

Επικοινωνήστε με έναν έμπειρο δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης για να αγωνιστεί για την υπόθεσή σας.